Dyrkbare Bergen

Vi ønsker flere dyrkere,

profesjonelle og til hjemmebruk

I et klima og ressursperspektiv bør mer av grøntproduksjonen skje lokalt, og Bergen opplever stor etterspørsel etter grønnsaker til lokalmatmarkedet. De siste årene har det ikke vært noen profesjonelle grønnsaksdyrkere i Bergen, samtidig er det flere og flere som ønsker å dyrke sin egen mat på hobbybasis.  Stiftelsen Lystgården har derfor startet opp et kartleggingsprosjekt der målet er å dokumentere og vurdere tilgjengelige arealer, samt å bistå i prosessen for at de beste arealene kan tas i bruk. Dyrkbare Bergen tar utgangspunkt i to ulike driftskonsepter: Markedshager og Parsellhager. 

andre-lergier-R-8-da2yRgg-unsplash.jpg
Bli grønnsaksgründer?

Vi hjelper personer som ønsker å dyrke grønnsaker for salg på lokalmatmarkedet med å komme i gang; både med tilgang til dyrkingsareal og med kompetanseutvikling. Målet er å øke volumet av lokalproduserte grønnsaker i Bergen, skape grønne arbeidsplasser, og aktivere og verne om matjord i bynære strøk. 

 Drive hobbydyrking?

Parsellhage handler om å dyrke på din egen plass i en hage sammen med andre. Målet er at flere kan dyrke litt av sin egen mat, gi hverandre inspirasjon om mat fra jord til bord og ikke minst bygge fellesskap på tvers av dyrkekassene. Vi jobber for at alle nabolag i Bergen skal ha tilgang til en parsellhage. 

Har du tips om areal som kan bli parsell- eller markedshage?

Dyrking handler om livskvalitet og bærekraft for deg, meg, næringsliv, nabolag og økosystemet. 

IMG_20190822_085923313.jpg

Av og til sender vi nyhetsbrev..

Velkommen innom

Vi er flere som jobber i Lystgården på dagtid, ta kontakt eller kom gjerne innom for en prat. Lystgården er alltid åpen under arrangementer.

Årets økonomiske muskler

Sparebanken Vest

Bergen kommune

Hordaland Fylkeskommune

Fylkesmannen i Vestland.

Informasjon

Kanonhaugen 39, 5097 Bergen

lystgarden@barekraftigeliv.no

+47 950 61277 (daglig leder)

 

© 2021 Lystgården. 

Personvern og vilkår.

  • Facebook
  • Instagram
Lystgården Logo