Search
 • Vilde Aarseth

Lystgården ønsker seg et eget kurskjøkken

Lystgården er en allmennning for bærekraft, hjertet av vår aktivitet handler om mat, kultur og samfunnsendring. Nå vil vi bygge om den gamle stallen til et kurskjøkken er det basert på tre verdier:

1) Næringsrik mat 2) bærekraftige matvaner 3) utjevning av sosiale ulikheter.Klimakrisen er vår tids største trussel


Gjennom vårt arbeid med Bærekraftige liv har vi erfart at mat er en av de beste måtene å invitere folk inn en dette vanskelige tema. Mat er en del av klimaproblemet, men også en del av løsningen. Mat handler om verdier som mange vil være en del av; tradisjoner, fellesskap, folkehelse, kreativitet, næring osv. Mat er også et middel for å skape sosiale arenaer og bygge nettverk inn mot sårbare og marginaliserte grupper i samfunnet. Når Lystgården jobber med FNs bærekraftsmål som horisont vil derfor mat og fellesskapet rundt dyrking, laging og spising være et virkemiddel på flere samfunnsfelt.


Målsettingen med kurskjøkkenet

 • Økt kunnskap og bruk av bærekraftig mat (Vår virksomhet er basert på kostrådene til norske helsemyndigheter.)

 • Sunnere helse for enkeltmenneske og jorden.

 • Sosial bærekraft som møtested for marginaliserte grupper

 • Positive ringvirkninger bønder med bærekraftig mat


Innhold


Ved ferdig bygget kurskjøkken planlegger vi en 12 mnd pilotperiode. Da ønsker vi å teste ut følgende: Vi vil henvende oss til en bred målgruppe med et differensierte opplegg:

 • Skoleklasser (prioritet fra lavere levekårsområder)

 • Familier, lørdagskurs

 • Voksne, kveldskurs

 • Barn etter skoletid/helg og i fellesferien

 • Innvandrerkvinner og andre marginaliserte grupper

 • Næringslivet

Dette realiseres i samarbeid med Smaksverkstedet som er en del av Folkelig. En sosial entreprenør som utvikler ulike prosjekter for lokalt folkehelsearbeid, med mål om å redusere sosial ulikhet i helse. Smaksverkstedet er et av prosjektene til Folkelig som er godt utprøvd, og de har allerede opparbeidet seg bred og solid erfaring i å jobbe med bærekraft, mat og barn gjennom Smaksverkstedet. I tillegg har vi naturlig nok et nært samarbeid med Bærekraftige liv og Bybonden. Lystgården er prosjektleder for Bybonden som jobber for mer dyrking i urbane strøk i hager, parsellhager, skolehager osv og fokus på mat fra jord til bord. Andre potensielle samarbeidspartnere er: Lokale bønder og produsenter, Sogn jord- og hagebruksskole, Stend jordbruksskole, Klimapartner, Impact HUB Bergen, Matarena, Matbyen Bergen (UNESCOs globale matbynettverk), Nofima, byens kokker, Kirkens bymisjon osv. I løpet av pilotperioden og videre vil også kjøkkenet bli brukt av andre vi til vanlig har et samarbeid og nettverksutveksling med. I tillegg til at det vil bli leid ut til matgründere, kokker osv for å skaffe driftsinntekter. Pilotperioden vil legge grunnlaget for å modulere et driftskonsept som er bærekraftig – også økonomisk.

Om eiendommen


Stiftelsen Lystgården leier eiendommen av Bergen kommune for 20 år (fra 2017) og med alt vedlikeholdsansvar inne og ute. Huset er fredet og det er derfor et stort ansvar, men også en glede å åpne denne historiske perlen for publikum og gi huset et nytt samfunnsoppdrag. Kurskjøkkenet skal være i den gamle stallen/garasjen som henger sammen med hovedhuset. Det krever at all innmat fjernes og at rommene bygges opp på nytt. Utvendig vil denne delen av huset se lik ut som i dag med forskjell fra at bak stalldørene på begge sider vil det være store vindusflater slik at forbipasserende kan bli inspirert og med direkte adgang til hagen. På denne måten får vi også koblet på utekjøkken og hagen inn i undervisningen. Det gir også kurskjøkkenet tilgang med rullestol. Se vedlagte tegninger fra Link Arkitektur.

Vi har nå søknader inne hos private stiftelser og fond om sponsormidler til kurskjøkken og en pilotperiode med aktivitet.


1 view0 comments

Av og til sender vi et nyhetsbrev...

© 2021 Lystgården. Personvern og vilkår.

Vi er flere som jobber i Lystgården på dagtid, ta kontakt eller kom gjerne innom for en prat. Lystgården er alltid åpen under arrangementer.

 

Vi er takknemlig for årets økonomiske muskler:
Sparebanken Vest, Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestland.

Kanonhaugen 39, 5097 Bergen

lystgarden@barekraftigeliv.no

+47 950 61277 (daglig leder)

 • Facebook
 • Instagram