UA-206492619-1
top of page
Untitled-2.jpg

skolehage-
satsningen

Bybonden og skolehagesatsningen

Å jobbe med Bergensskolen og skolehager har vært en stor glede. Entusiastiske elever, dyktige lærere og et godt samarbeid med administrasjonen i kommunen har gjort skolehageprosjektet til et strålende eksempel på hvordan en kan skape gode og inkluderende læringsarenaer for barn og unge. Til nå har  17 skoler har fått ny skolehage og  13 skoler fått oppfølgning av eksisterende skolehager. 

P1010354.JPG

"Bybonden i Bergen ønsker å tilby et praktisk og pedagogisk verktøy til læreren – Skolehagen er en arena for aktiv, praktisk læring som treffer både overordnede mål og spesifikke kompetansemål"

Bybondens kurs
for skoler

Skolehagesatsningen består av flere deler: Praktiske bolker med utplanting, oppfølgning  av skolehager sammen med Bybonde og skolehageseminar for lærere. I kurs er vi blant annet innom disse temaene:

  • Hvordan lærerene kan nå målene i læreplanen gjennom arbeidet i skolehagen

  • Hvordan kan skolehagen være et mer effektivt verktøy enn andre utendørs aktiviteter

  • De overordnede målene i læreplanen, som blant annet dekker:

    • Bærekraftig utvikling

    • Demokrati og medborgerskap 

    • Livsmestring

Gjennom miniseminar og skriftlig materiale vil lærerens bli inspirert til aktiviteter i skolehagen som møter disse målene, i tillegg til aktiviteter som møter kompetansemål i ulike fag. Og viktigst av alt, man får masse gode tips, inspirasjon og kompetanse til gøy dyrking- og høsting for elever og lærere..

Aktivitet og entusiasme

Planting i fire steg:

pallekarmer_edited.png
jord-sekk.png
planting.png
vanning.png
P1010163.JPG

1

Oppsett av  pallekarmer 

2

P1010115.JPG

Blanding av jord 

Gjennom veiledning fra Bybonden setter elevene selv opp pallekarmer som blir fylt med ulike typer jord og kull.  De ulike typene jord blir blandet godt sammen og fordelt fint på overflaten. I hver pallekarm skal det plantes forskjellige grønnsaker og blomster. 

Planting

Her blir salaten satt ned med godt mellomrom i pallekarmene, i tillegg dyrker vi blant annet ulike urter, spiselige blomster, grønnkål og reddik. Til slutt fyller elevene store kanner og vanner sine nyplantede vekster!  

3

P1010291.JPG

4

Vanning av  plantene 

P1010523.JPG

Elevene dyrker
blant annet:

Lek og morro underveis

Chilidyrking

På Vadmyra Skole har lærer Kristian Ueland startet et chilli-dyrke prosjekt hvor elevene dyrker ulike typer chili langs de store sørvendte vinduene i sløydsalen deres. Det er over tjue typer chili som varierer i styrke, og hver elev får med seg sin egen chiliplante hjem fra dette prosjektet. 

 

chilli-grønn.png
chilli.png
gul-chilli.png
P1010343.JPG

Kontakt bybonden

bottom of page