UA-206492619-1
top of page

Sosial Gastronomi

_4114_edited.jpg

Hva om forandring starter med maten? Vi lager langbordet!

Sosial gastronomi? Er ikke det to motsetninger tenker du? Gastronomi blir gjerne koblet til eksklusive gourmetrestauranter som har et annet hovedmål enn å være sosiale. Sosial gastronomi inviterer til å tenke helhetlig om matens mange verdier. Med fokus på hele matverdikjeden blir utfordringen hvordan vi kan bruke mat som en måte å skape inkludering og sosial bærekraft. Vi har startet en lang og spennende prosess. Du er velkommen med!

Social Gastronomy OLIVIA GUETHLING.jpg
SocialGasstronomySession1 OLIVIA GUETHLI
Social Gastronomy OLIVIA GUETHLING.jpg
_4114_edited.jpg
Sosial gastronomi Lystgården er med i det internasjonale nettverket ”Social gastronomy Movement” som arbeider for å bruke mat som et virkemiddel for sosial bærekraft. Der blir gastronomi definert som gleden over kvalitetsmat basert på lokale råvarer, man kan kalle det en demokratisering av gastronomibegrepet.
 
Sosial gastronomi omfatter alle nivåer i matvareproduksjonskjeden - fra såing og høsting av avlinger, via tilberedning og deling av måltider til bruk av matavfall. For oss betyr det at vi da jobber med å endre systemer og ikke bare aktiviteter. 
Social Gastronomy OLIVIA GUETHLING.jpg

Illustration from Social Gastronomy by Olivia Guethling

bottom of page