UA-206492619-1
 

Sosial Gastronomi

_4114_edited.jpg

Hva om forandring starter med maten? Vi lager langbordet!

Sosial gastronomi? Er ikke det to motsetninger tenker du? Gastronomi blir gjerne koblet til eksklusive gourmetrestauranter som har et annet hovedmål enn å være sosiale. Sosial gastronomi inviterer til å tenke helhetlig om matens mange verdier. Med fokus på hele matverdikjeden blir utfordringen hvordan vi kan bruke mat som en måte å skape inkludering og sosial bærekraft. Vi har startet en lang og spennende prosess. Du er velkommen med!

Hva gjør vi med sosial gastronomi?

Våren 2021 er fase 1 av pilotprosjektet, der skal vi identifisere behov og utfordringer i Bergen. Vil vi begynne med å undersøke og samle informasjon fra aktørene som allerede praktiserer og har erfaring med inkludering i Bergen, Norge og Skandinavia. Målet med innsiktsfasen er å få tilstrekkelig forståelse for “the missing link” slik at vi kan starte testing av konsepter, og se ringvirkninger og effekter av tiltakene.

Social Gastronomy OLIVIA GUETHLING.jpg
SocialGasstronomySession1 OLIVIA GUETHLI
Social Gastronomy OLIVIA GUETHLING.jpg

Mat og mennesker // Food and people

Vi har laget en undersøkelse som vil bli brukt til å hjelpe Lystgården til å forstå ulike problemer og utfordringer rundt inkludering og mat som finner sted i Bergen, for å ta dette med oss på veien videre når vi skal starte opp våre egne prosjekter. Vi setter veldig pris på om du vil dele dine tanker! 

_4114_edited.jpg
Sosial gastronomi Lystgården er med i det internasjonale nettverket ”Social gastronomy Movement” som arbeider for å bruke mat som et virkemiddel for sosial bærekraft. Der blir gastronomi definert som gleden over kvalitetsmat basert på lokale råvarer, man kan kalle det en demokratisering av gastronomibegrepet.
 
Sosial gastronomi omfatter alle nivåer i matvareproduksjonskjeden - fra såing og høsting av avlinger, via tilberedning og deling av måltider til bruk av matavfall. For oss betyr det at vi da jobber med å endre systemer og ikke bare aktiviteter. 
Social Gastronomy OLIVIA GUETHLING.jpg

Illustration from Social Gastronomy by Olivia Guethling

  • Facebook
  • Instagram