Politisk arbeid

Bybonden bidrar jevnlig med innspill til kommune, fylke og stat, samt politiske partier som Þnsker det. BÄde matsystemet og landbruket er komplekse felt, og det Ä arbeide med dyrking og mat er arbeidsfelt som krever langsiktighet. Her ser vi, LystgÄrden og Bybonden i Bergen, som en stemme i samtalen. Vi bidrar med kunnskap og rÄd til strategier, handlingsplaner, tiltak, prosjekter og noen ganger enkeltsaker. Det er viktig Ä fremme at bÄde Bybonden og LystgÄrden er en fri aktÞr som bÄde er politisk uavhengig og fristilt fra kommunen. Vi mottar stÞtte fra noen offentlige instanser, og jobber alltid for gode samarbeid med mÄl om stÞrst og best mulig effekt av midlene. Med grÞnn byutvikling og sosial bÊrekraft som utgangspunkt, jobber vi hardt for Ä lÞfte bÊrekraftig samfunnsutvikling bÄde sosialt, innen Þkologi og miljÞ.

Fokus

Ord

MĂ„l

Vi vil bidra til at Bergen og Vestland utvikles for en bĂŠrekraftig framtid!

Aktuelt
No items found.