Fokusområdene våre

Her på Lystgården jobber vi med mange forskjellige arbeidsfelt og aktiviteter som vi sorterer etter tre fokusområder: Jord, bord og ord. Felles for alt vi gjør er at vi ønsker å korte ned avstanden mellom jord og bord, bygd og by, bonde og forbruker, og å skape en plass for alle rundt langbordet. Vi jobber med hele matverdisirkelen, og målet er å fremme radikal bærekraftsendring på individ- og systemnivå samtidig. Vi ønsker økt fokus på matkunnskap, matkultur, matsikkerhet, matproduksjon, matopplevelser, matinspirasjon, matauk og mathistorie, og verktøyet er dyrking, matlaging og samtale.

Jord

Med fokusområdet jord snakker vi om Bybonden, skolehager, felleshager, nabolagshager, balkongdyrking, dyrkekurs, beskjæringskurs, skoler, bedrifter, kompost og Dyrkbart. Ved å drive Bybonden i Bergen gir vi inspirasjon og kunnskap om dyrking rundt omkring i Bergen. En viktig del av dette er kurs i og utenfor Lystgården. Vi jobber i tillegg med å løfte gründere som vil starte med grønnsaksproduksjon i Vestland, og driver en inkubator for markedshager.

> Skolehagesatsingen> Markedshager> Barnas kjøkkenhage> Parsellhager> Kompostringen> Mat- og dyrkekurs> Dyrkbart> Den grønne byen

Bord

Med fokusområdet bord driver vi prosjekter som langbordsmåltider, plantemarked, lokalmat-torsdager, baristaklubben, sanking av vill mat, markeder og matkurs som fermenteringskurs og parteringskurs. Vi kobler mennesker sammen, korter ned avstanden mellom forbruker og bonde og vi setter klima på tallerken. Lokale råvarer og gjerne en bonde eller kokk som forteller historien bak maten. Alltid med fleksibel pris.

> Langbordet> Mat- og dyrkekurs> Markeder> Lokalmat-torsdag

Ord

Med fokusområdet ord snakker vi om å løfte stemmen inn i samfunnsdebatten og om å bidra til gode samtaler. Fra salongsamtaler og Lystgården kino, foredrag og debatter, til politisk arbeid og leserinnlegg. En viktig del av dette arbeidet er inspirasjon- og kunnskapsdeling samt folkeopplysning i sosiale medier. Vi ønsker å bruke ord i fellesskapet for å lære, tenke, reflektere, få nye perspektiver og kanskje utvikle gode ideer.

> Konsulent-Bybonden> Rådgivning> Foredrag og samtale> Byutvikling> Politisk

Bybønder