Foredrag og samtale

Vi organiserer og deltar i mange samtaler. Workshop, seminarer, konferanser, debatter, foredrag, rÄd og andre dialoger. Vi er overbevist om at likeverdige menneskemÞter kan generere handlekraft. Hva skal Vestlandsbarna spise i fremtiden? Hvordan skal matsystemet pÄ Vestlandet se ut? Hvordan kan mat og dyrking vÊre et verktÞy for sosial rettferdighet pÄ Vestlandet? Handling skaper holdning, og vi er opptatt av aktivitet hvor man bruker hendene. Likevel er det et viktige at det er modige stemmer i samfunnsdebatten. Vi holder flere foredrag som dreier seg om urbant landbruk, kompost, bÊrekraftig byutvikling, bÊrekraftige nabolag, fellesskap og dyrking. Bybonden inviterer til samtaler bÄde i LystgÄrden og byen. I samtaler snakker vi om matproduksjon for framtiden. Klimakrisen er vÄr tids stÞrste utfordring, og matproduksjonen er en del av bÄde problemet og lÞsningen. Ønsket er Ä tilgjengeliggjÞre vanskelige temaer gjennnom Ä samle folk til Äpne samtaler som gjÞr dem mindre kompliserte.

Fokus

Ord

MĂ„l

Vi vil at kunnskap og inspirasjon skal deles!

Aktuelt
No items found.