Bybonden i Bergen

Bybonden jobber for at flere bergensere skal dyrke litt av sin egen mat. Vi jobber med nabolag, bedrifter, organisasjoner, barnehager, skolehager, instutisjoner, gårder, parsellhager og folk i hele Bergen. Dyrking gir deg ikke bare egne grønnsaker, det er matberedskap, et rikere sosial liv, læring og fellesskap. Dyrking kan skape gevinster for samfunnet når det gjelder klima, miljø. I Bergen er det tre bybønder som jobber for mer dyrking blant folk, og for økt lokal matproduksjon i Bergen og Vestland. I de forskjellige prosjektene våre treffer du dyktige folk med kompetanse og engasjement! Bybonden har mange kurs om mat og dyrking, holder gjerne workshops, foredrag og bidrar i samtaler. Vi har flere store prosjekter, som felleshager, skolehager, markedshager og Barnas kjøkkenhager. Og kanskje viktigst av alt arbeidet: Bybonden jobber for å dele kunnskap og inspirasjon om dyrking av egne grønnsaker og hvordan vi kan spise mer lokalmat.

Matkunnskap, matkultur og matsikkerhet

Foto: Jannica Luoto/BT

Jord

Vi vil at byen skal dyrkes og at folk skal spise mer mat fra lokale bønder. Vi vil at flere skal dyrke mat: Skoler, hjemme, parker og på jobb
> Prosjekter

Bord

Matsystemet er komplekst. Vi spiser og lærer sammen rundt langbordet, på markeder og i mat- og dyrkekurs
> Prosjekter

Ord

Fra indvid- til systemnivå; Selv om handling alltid er hovedfokus må vi snakke litt også. Vi vil bidra til at engasjement og kunnskap deles
> Prosjekter

Hva gjør Bybonden?

Mat- og dyrkekurs
Åpne

Bybonden arrangerer gjennom året ulike kurs. Både i undervisningsparsellen her på Lystgården, men også rundt i borettslag, skoler – eller der du er? Vil du Bybonden skal lage et kurs for akkurat deg og dine naboer? Da er det bare å ta kontakt eller følge med i kalenderen for kommende arrangementer og kurs.

Bybonde-konsulent: Rådgivning, befaring og veiledning
Åpne

En viktig del av Bybondens arbeid inkluderer det å gi råd og ideer til hvordan man kan dyrke i borettslag, bedrifter, og nabolagshager. Vil du at Bybonden skal komme på synfaring eller bidra med veiledning må dere gjerne kontakte Bybonden!

Foredrag, workshop og møter
Åpne

Lag, organisasjoner, bedrifter og skoler kan booke foredrag med Bybonden. Vi kan snakke om urbant landbruk, om de gode effektene av å dyrke, hvordan få dyrking til og mye mer. Spør gjerne også om andre tema innen kortreist mat og matplanter. Vi holder også egne mat- og dyrkekurs.

Samarbeid med lokale bønder
Åpne

Bynære bønder har mye å tilby til den urbane befolkningen; opplevelser, mat og andre produkter.  Bybonden er med på å formidle kontakt mellom bynære bønder og byfolk, og å legge til rette for mer kontakt og samarbeid mellom by og landbruk. I sosiale medier har vi en aktiv dialog om mat, dyrking og bærekraft med hovedfokus på å dele kunnskap og inpirasjon. Eksempler er dyrketips, sesongtips, dyrking på forskjellige områder og byutvikling på naturen sine premisser. I tillegg til å samarbeide med Bondelaget og Hordaland bonde- og småbrukarlag er det viktig for Bybonden å være en stemme som snakker for at bøndenes skal få en bedret arbeidshverdag. Vi jobber for å bli kjent med lokale bønder og matprodusenter, og ønsker gjerne å bli bedre kjent med flere både i Bergen og Vestland. Vi bidrar også både i debatter med de forskjellige lagene og arrangere både workshops, markeder og samtaler hvor muligheter og utfordringer i dagens matsystem er tema.  

Byutvikling og politisk arbeid
Åpne

Vi jobber for å fremme økologisk, økonomisk og sosial bærekraft gjennom dyrking og mat. Nabolags-, by- og samfunnsutvikling setter av og til rammene for hvor dette, og derfor må vi løfte stemmen inn i samfunnsdebatten. Bybonden bidrar gjerne i gode samtaler. Fra salongsamtaler og Lystgården kino, foredrag og debatter, til politisk arbeid og leserinnlegg. En viktig del av dette arbeidet er inspirasjon- og kunnskapsdeling samt folkeopplysning i sosiale medier. Vi ønsker å bruke ord i fellesskapet for å lære, tenke, reflektere, få nye perspektiver og kanskje utvikle gode ideer.

Dyrking, fellesskap, handling, matlaging, matopplevelser
og mennesker som møtes  

Bybønder

Lær mer om Bybonden

Hvem jobber Bybonden for?
Åpne

Alle som jobber i Bybonden er ansatt hos Stiftelsen Lystgården, og jobber for folk i Bergen og Vestland, men håper også å dele kunnskap og inspirasjon utover i landet. Stiftelsen Lystgården er et hus for mat og urbant landbruk, et hus for felleskapet. Stifelsen er startet av nabolagsbevegelsen Bærekraftige liv. Vi er en uavhengig aktør som samarbeider med mange! 

Hva gjør Bybonden?
Åpne

Vi holder mange dyrkekurs og matkurs. Bybonden jobber med skolehager, Barnas kjøkkenhage, markedshager, felleshager og parsellhager. Vi bidrar med veiledning og rådgivning til nabolag, borettslag, bedrifter, instutisjoner og folk. Vi drar på befaringer, og vi gjør litt konsulentvirksomhet for store og små prosjekter. Byutvikling og Vestlandets utvikling er viktig for Bybonden, så vi kommer med innspill til strategier og planer, og er involvert i flere prosjekter på tvers av byen, kommuner, Vestlandet og nasjonalt. Vi deler kunnskap og inspirasjon både digitalt og i samtaler, gjennom foredrag, workshops, debatt og samtale. Vi jobber for økt grøntproduksjon på Vestlandet, og for at bonden og dem som skaffer eller lager mat skal ha bedre arbeidsvilkår. Bybonden er en del av Stiftelsen Lystgården, og er på den måten en friløper mellom mange siloer, med mye handlingsrom og handlingskraft. Ta gjerne kontakt om det er noe, uansett om du vil ha dyrketips til egen hage eller har et stort prosjekt!

Vi jobber for en grønnere by
Åpne

Kan alle våre skoler få egen skolehage? Barnehagene egen kjøkkenhage? Er det mulig å plante epletrær og bærbusker i parkene våre? Vil flere innbyggere ha høner i hagen? Kan bedrifter dyrke grønnsaker, urter og frukt der ansatte kan forsyne seg? Bybonden jobber for en bokstavelig talt grønnere by gjennom økt lokal matproduksjon, bedre vilkår for lokale bønder og matprodusenter, flere skolehager, markedshager, parsellhager og andre felles hager, samt matauk i hager, balkonger, tak og hjemme hos folk.

Bybondens mål
Åpne

1. Fremme økologisk, økonomisk og sosial bærekraft gjennom dyrking.
2. Skape forståelse for matens verdi fra jord til bord - og tilbake til jord.
3. Gi økt kunnskap og oppmerksomhet rundt bærekraftig lokal mat og matsystemet.
4. Øke antall enkeltmennesker, skoler, institusjoner, nabolag osv som dyrker noe av sin egen mat.
5. Engasjere ungdom til involvering og engasjement rundt dyrking og mat som interesse og karrierevalg.
6. Øke respekten og interessen rundt bondeyrket og andre matfaglige yrker.
7. Gjennom helheten i arbeidet styrke omdømmet til de profesjonelle bøndene på Vestlandet.

Historien til Bybonden i Bergen
Åpne

Bybonden i Bergen ble til fordi vi så behovet for en friløper mellom byråkratiets "siloer". På tvers av det offentlige, kommunens etater, næringslivet, fagmiljøer og grasrota. Det var i flere år en gruppe i Bergen kommune, Statsforvalteren, Fylkeskommunen, Bærekraftige liv og flere som jobbet med å skape urbant landbruks-aktivitet i Bergen. Bærekraftige liv prosjekterte samtidig Lystgården som et senter for mat og bærekraft. Det ble derfor naturlig at da Lystgården ble opprettet i 2017 - tok vi også initiativ til Bybonden i Bergen. Dette var inspirert av Bybonden i Oslo, men vi var fra starten av klar over at Bybonden i Bergen skal jobbe i hele Bergen - ikke på sin egen "åker".  Med grasroten og nabolaget. Den første Bybonden var Ida Kleppe som startet høsten 2018. I pilotperioden tok Bondelaget arbeidsgiveransvaret. Dette gikk over til Lystgården da Bybonden gikk fra å være et prosjekt til fast arbeid. Nå har den første bybonden blitt bonde på egen gård, mens tre bybønder har  ansvaret for Bybonden i Bergen.

Hva skal Vestlandsbarna spise i fremtiden? Hvordan skal matsystemet på Vestlandet se ut?Hvordan kan mat og dyrking være et verktøy for sosial rettferdighet på Vestlandet?